دانلود پایان نامه

زراعی مهم شامل خیار، خربزه (گرمک، خربزه قندک و غیره)، هندوانه و کدو هستند. انواع زراعی کماهمیتتر شامل کایوت۱، سیترون۲ (بادرنگ)، خیارترشی، کدوقلیانی، خیارشاخی۳ و خیار وحشی است. تمام صیفی‌جات به سرما حساس‌اند، اما از لحاظ توانایی تحمل سرما و گرما متفاوتند. در زمینهای پست و کوهها، مزارع و گلخانه‌ها، مناطق گرمسیر، بیابانی و معتدل

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید