انواع سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر از آنجا که فعالت تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر مشابه یکدیگرنمی‌باشد لذا این بخش در نظر دارد تا برخی از تفاوت‌های موجود در برخی از... متن کامل

انواع سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر از آنجا که فعالت تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر مشابه یکدیگرنمی‌باشد لذا این بخش در نظر دارد تا برخی از تفاوت‌های موجود در برخی از... متن کامل

آثار جرائم مالی و اقتصادی در تاریخ مکتوب جرائم مالی و اقتصادی ، در سندی متعلق به 2300 سال پیش متعلق به نخست وزیر یکی از مناطق هند به نام چاندرا گوپتا در خصوص چهل روش مختلف برای اختلاس و... متن کامل

آثار جرائم مالی و اقتصادی در تاریخ مکتوب جرائم مالی و اقتصادی ، در سندی متعلق به 2300 سال پیش متعلق به نخست وزیر یکی از مناطق هند به نام چاندرا گوپتا در خصوص چهل روش مختلف برای اختلاس و... متن کامل

آموزش : بی تردید آموزش در زندگی بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چرا که آموزش، سازندگی و بهبود و تعالی انسان را به همراه دارد . آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره هر سازمانی می... متن کامل

آموزش : بی تردید آموزش در زندگی بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چرا که آموزش، سازندگی و بهبود و تعالی انسان را به همراه دارد . آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره هر سازمانی می... متن کامل

فرآیند مدیریت استراتژیک برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک تمرکز بر انجام فعالیت‌های ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب دارد.( تری و گالووی 1967).و به مدیران کمک می‌کند بر مسائل ناشی از... متن کامل

فرآیند مدیریت استراتژیک برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک تمرکز بر انجام فعالیت‌های ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب دارد.( تری و گالووی 1967).و به مدیران کمک می‌کند بر مسائل ناشی از... متن کامل

ایجاد و مدیریت یک برند موفق اگرچه ایجاد یک برند اثربخش برای موفقیت هر کسب وکاری یک نیاز بنیادین به حساب می آید اما در برخی موارد این مفهوم با سوء برداشت هایی همراه است. به عنوان مثال... متن کامل

ایجاد و مدیریت یک برند موفق اگرچه ایجاد یک برند اثربخش برای موفقیت هر کسب وکاری یک نیاز بنیادین به حساب می آید اما در برخی موارد این مفهوم با سوء برداشت هایی همراه است. به عنوان مثال... متن کامل

– مفهوم رقابت پذیری این پرسش که چرا برخی کشورها در رقابت بین الملل موفق تر از سایرین عمل می کنند؟ پرسشی است که در عصر حاضر ذهن اغلب اقتصاددانان، کارآفرینان، مدیران صنایع، شرکت ها و... متن کامل

– مفهوم رقابت پذیری این پرسش که چرا برخی کشورها در رقابت بین الملل موفق تر از سایرین عمل می کنند؟ پرسشی است که در عصر حاضر ذهن اغلب اقتصاددانان، کارآفرینان، مدیران صنایع، شرکت ها و... متن کامل

تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است . معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی... متن کامل

تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است . معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی... متن کامل

تعریف کارآفرینی ریچارد کانتیلون اقتصاددان ایرلندی که در فرانسه می زیسته(1734- 1680) مبدع لغات کارآفرین و کارآفرینی بوده و ایشان این لغات را وارد ادبیات اقتصادی کرده است(Thornton, 2005)، و در... متن کامل

تعریف کارآفرینی ریچارد کانتیلون اقتصاددان ایرلندی که در فرانسه می زیسته(1734- 1680) مبدع لغات کارآفرین و کارآفرینی بوده و ایشان این لغات را وارد ادبیات اقتصادی کرده است(Thornton, 2005)، و در... متن کامل

ابعاد مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است: • بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها بعد اقتصادی است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار... متن کامل

ابعاد مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است: • بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها بعد اقتصادی است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار... متن کامل

اقدامات مهم درزمینه آموزش کارکنان تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده: آموزش، هنگامی واقعا به نتیجه می رسد که مدیر، تلاش کند سازمان را به‌صورت سازمان یادگیرنده تبدیل کند. در هر شرکت... متن کامل

اقدامات مهم درزمینه آموزش کارکنان تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده: آموزش، هنگامی واقعا به نتیجه می رسد که مدیر، تلاش کند سازمان را به‌صورت سازمان یادگیرنده تبدیل کند. در هر شرکت... متن کامل