مدیران امروز در جستجوی چیستند؟به کجا میروند و چه میگویند؟آرمانهای شان کدام است؟ چه اهدافی را دنبال میکنند؟ همه در جستجوی کارایی بیشتر , نتیجه بخشی بالاتر و بهره وری بیشتر و تلاش هایشان در این راستا شکل می دهند .همانطور که قبلا بیان شد هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان می باشد. بدین معنی که با استفاده از شاخص های فرهنگ سازمانی افزایش خلاقیت و عملکرد مطلوب را در نزد مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان آموزش دهیم.که در نهایت منجر به افزایش کارایی و اثر بخشی گردیده و خلاقیت را ارتقا بخشد.

5-2 خلاصه تحقیق
سازمان ها نقش عمده ای در جهان نوین ما ایفا می کنند سازمان ها به قدری در همه ابعاد و جنبه های گوناگون زندگی ما فراگیر شده که شناخت آنها نه تنها به عنوان یک موضوع علمی بلکه به عنوان یک پدیده جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی ما اجتناب ناپذیر می نماید. تحولات پر شتاب جهان بسیاری از سازمان ها و شرکت های موفق را بر آن داشته است تا اهداف گرایش و علایق خود را در جهت به کارگیری خلاقیت هدایت کنند.سازمان ها برای محیطی که خلاقیت و نوآوری را ترغیب و استعداد افراد متبلور کند اهمیت قابل ملاحظه ای قائل شده اند یکی از مهمترین عوامل تسهیل و تقویت توان خلاقیت و فرهنگ در سازمان ها ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر می باشد.
لذا با توجه با این امر محقق به بررسی ارتباط بین فرهنگ و خلاقیت پرداخته است برای انجام این تحقیق مدیران و معاونان سازمان هلال احمر که تعداد آنها ۳۶ نفر می باشد و در سازمان جمعیت هلال احمر استان مشغول بکار هستند، انتخاب شده اند این تحقیق از نوع پیمایشی و همبستگی است با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده فرهنگ سازمانی و خلاقیت و پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی،اطلاعات لازم جمع آوری شد برای تعیین روایی محتوایی ابتدا پرسشنامه بین اساتید و صاحب نظران متخصص توزیع گردید که با توجه به نظراتشان اصلاحات محتوایی و عبارتی صورت گرفت.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. پرسشنامه فرهنگ سازمانی پرسشنامه استاندارد شده رابینز است که توسط محققین داخلی بارها مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه دارای ۴۱ سوال است و ابعاد نوآوری،ریسکپذیری،هدایت و رهبری، یکپارچگی و وحدت،حمایت و مدیریت،کنترل،پاداش،تحمل تعارض و الگوی ارتباط را می سنجد که آلفای کرونباخ آن ۷۸۷٫۰ محاسبه شده است.پرسشنامه خلاقیت پرسشنامه استاندارد شده رندسیپ است که این پرسشنامه نیز به دلیل سادگی سوالات و با توجه به تطابق آن با فرهنگ های مختلف در تحقیقات گوناگون در داخل کشور مورد استفاده واقع شده است . که آلفای کرونباخ آن ۸۰۱٫۰ محاسبه شده است. این پرسشنامه ۵۰ سوال دارد که با وجود زیادی سوالات کاملا قابل فهم است. محتوای سوالات برای پاسخ دهنده ساده و براحتی قابل پاسخ گویی است. جمع آوری اطلاعات از طریق ملاقات حضوری با مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان انجام گرفت به طوری که پرسشنامه ها بین ۳۶ نفر از مدیران سازمان توزیع گردید. در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۵-۳ بحث و نتیجه گیری
در این ارتباط فرض کلی تحقیق تحت عنوان رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر استان زنجان با اطمینان ۹۵% تایید می شود.
با توجه به تایید اکثر فرض هایی که ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت را نشان دادند این پژوهش به نتایج تحقیقات قبلی که در این رابطه صورت گرفت صحه گذارده است.
جدول (۵-۱):مقایسه تحقیقات قبلی با تحقیق حاضر

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق تحقیقات قبلی تحقیق حاضر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *