تحقیق رایگان با موضوع تحلیل استنادی

پایان نامه های روانشناسی

استناد‌شونده نیز از سوی دیگر، بررسی خواهند شد تا روشن شود آیا مقالاتی که ارزش استنادی بالاتری دریافت داشته‌اند، در مجلات معتبرتر مورد استناد قرار گرفته‌اند.

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش

در فرایند علم سنجی، اعتبار یک اثر بر اساس ملاک‌ها و معیارهای متعددی قابل سنجش است. برای نمونه اعتبار مجله، اعتبار نویسنده، اعتبار ارجاعات، به روز بودن ارجاعات و جز آن بخشی از این معیارها به شمار می‌آیند. در این میان اعتبار استنادها می‌تواند گوشه‌ای از اعتبار اثر را در نزد مخاطبین جامعه علمی آشکار کند. بدیهی است که استنادها با انگیزه‌های متفاوتی داده می‌شوند و از وزن یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین، بدون در نظر گرفتن انگیزه استناد و میزان کاربرد آن در اثر استناد‌کننده، نمی‌توان نسبت به تاثیر آن بر استناد‌کننده و در نتیجه بر پیشبرد دانش آن حوزه قضاوت کرد.
با ارزش‌‌گذاری استنادهای مقالات ایرانی حوزه شیمی که اثرگذارترین حوزه موضوعی ایران می‌باشد و دارای بیشترین تولیدات علمی در ایران می‌باشد (خاراباف و عبدالهی ،2012 ، نوروزی چاکلی و همکاران، 1388، علیخانی، رحیم، 1386، مهراد و گزنی، 2007) می‌توان جایگاه و کاربرد استنادها و میزان اثر‌گذاری این مقالات بر آثار استناد‌کننده را تعیین نموده و بر آن اساس، میزان اعتبار مقالات ایرانی را به دست آورد. همچنین، نتایج آشکار خواهد کرد که آیا همه استنادها می‌توانند از ارزشی برابر برخوردار باشند یا این که عمق و گستره کاربرد استناد می‌تواند بر ارزش استنادی آثار استناد شونده تاثیر بگذارد. چنان‌‌چه تاثیری معنادار از این سنجه بر اعتبار اثر مشاهده نشود، می‌توان گفت که “برابر گرفتن همه استنادها ” در ارزیابی‌های استنادی به اعتبار نتایج آسیبی نمی‌رساند. در غیر این صورت به سنجه‌هایی دیگر نیازمندیم که بتوانند ارزیابی‌های دقیق‌تری از اعتبار هر استناد و ارزشی که به اثر می‌بخشد، ارائه نمایند.

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی
از این پژوهش عبارتست از بررسی اعتبار مقالات ایرانی در حوزه شیمی بر پایه ارزش استنادی آنها.

1-4-2. اهداف جزیی
بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و بسامد متنی استنادهای آنها ؛
تعیین سهم استناد متنی مقالات و نویسندگان ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی ؛
بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و سهم استناد متنی آنها ؛
تعیین درصد مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی به لحاظ جایگاه های استنادی ؛
بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و جایگاه استنادی آنها ؛
بررسی رابطه بین میزان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و جایگاه استنادی آنها ؛
تعیین برترین مقالات و نویسندگان ایرانی در شاخص های استناد، بسامد متنی استناد، سهم استنادمتنی و جایگاه استنادی؛

1-4-3. اهداف فرعی
بررسی رابطه بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و ضریب تاثیر مجلات استناد‌کننده به آنها ؛
بررسی رابطه بین ارزش جایگاه استنادی مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و ضریب تاثیر مجلات استناد‌کننده به آنها ؛
بررسی رابطه بین فراوانی استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و ضریب تاثیر مجلات استناد‌کننده به آنها ؛

1-5. پرسش‌های پژوهش

پژوهش حاضر در تلاش است تا در راستای اهداف ذکر شده برای پژوهش، به پرسش‌های زیر پاسخ گوید:
آیا رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و بسامد متنی استنادهای آنها معنی دار است؟
وضعیت مقالات و نویسندگان ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی چگونه است؟
آیا رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی درحوزه شیمی در سال 2010 میلادی و سهم استناد متنی آنها معنی‌دار است؟
درصد مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی به لحاظ جایگاه‌های استنادی چقدر است؟
آیا رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و جایگاه استنادی آنها معنی‌دار است؟
آیا رابطه بین میزان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و جایگاه استنادی آنها معنی‌دار است؟

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برترین مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی در شاخص های استناد، بسامد متنی استناد، سهم استنادمتنی و جایگاه استنادی کدامند؟

1-5-1. پرسش های فرعی
آیا رابطه معناداری بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده آنهادر حوزه شیمی وجود دارد؟
آیا رابطه معناداری بین جایگاه استنادی مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها در حوزه شیمی وجود دارد؟

آیا رابطه معناداری بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها در حوزه شیمی وجود دارد؟

1-6. تعاریف مفهومی

تولیدات علمی: به نظریه ها، روش ها و یا دستاوردهای دست اول که پس از داوری دقیق تخصصی در یک نشریه معتبر بین‌المللی چاپ و در پایگاه‌هایی معتبر مانند موسسه علمی تامسون رویترز نمایه شده و در دسترس دیگران قرار دارد و سپس به آن استناد می‌شود، تولیدات علمی گویند (موسوی موحدی،1381).
استناد: در دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی (سلطانی و راستین،1379) بیان شده است که استناد، یاداشت ارجاعی به اثری که از آن عبارتی نقل شده یا ارجاعی به یک اثر یا یک منبع به منظور اثبات صحت یک مطلب یا یک نظر می‌باشد.
بسامد متنی استناد: عبارت است از فراوانی رویداد استناد به مقاله در متن مدرک استناد کننده (بورمن و دانیل،2008).
ارزش استنادی: مفهوم ارزش استنادی بر اساس تعریف عملیاتی این پژوهش تعریف شده است لذا فاصله‌ای میان این دو مفهوم وجود ندارد.
جایگاه استنادی: محل قرار گرفتن استناد در بخش‌های مختلف مقاله را جایگاه استنادی گویند (مارسیک و همکاران،1998).
سهم استناد متنی: با توجه به اینکه این مفهوم برای نخستین بار در این پژوهش معرفی گردیده است، تعریف مفهومی آن با تعریف عملیاتی بکار گرفته شده یکسان می‌باشد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مبانی نظری

2-1-1. مقدمه
به منظور روشن شدن ابعاد مختلف مساله پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات زمینه‌ای شامل تولید علم و شاخص‌های آن (‌تولید مقالات و تعداد استنادها) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از آنجا که استناد می‌تواند بازنمونی ازکیفیت و اعتبار مقاله باشد، لذا اهمیت، انواع و نظریه‌های مختلف بررسی استناد، تشریح می‌گردد. در ادامه دلایل و انگیزه‌های استناد با مرور آثار مرتبط بطور خلاصه معرفی می‌شوند.
دلایل مختلفی برای استناد به یک اثر معرفی شده است که می‌توان آنها را در دو گروه بزرگ انگیزه‌های حرفه‌ای و پیوندی قرار داد اما استناد به یک اثر لزوما نشاندهنده اهمیت اثر مورد استناد نیست. استناد تنها زمانی می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های اهمیت مقاله استناد‌شونده مورد توجه قرار گیرد که نویسنده استناد کننده از مدرک مورد استناد به خوبی استفاده کرده و اهمیت آن را در پیشبرد اهداف تحقیق خود تایید کند. از این رو، در بخش بعد روش‌های ارزش‌گذاری استنادها بر پایه سه شاخص نوع استناد، بسامد متنی استناد و جایگاه استناد شرح داده خواهد شد.

2-1-2. تولید علم
عصاره اندیشه و نگرش محققین یا حاصل یافته‌های پژوهشی آنان در قالب کتاب یا مقاله مجلات به ظهور می‌رسد. از زمانی که فردوسی “توانا بود هر که دانا بود” را بیان کرد و در ادامه بیکن بیان کرد “دانش توانایی است” ، محققان زیادی نقش کلیدی علم را یاد آور شده‌اند. در عصر ارتباطات، تولید علم و دانش از ارکان توسعه و پیشرفت هر کشور می‌باشد و توسعه و شکوفایی در جنبه‌های مختلف نیز به ایجاد دانش و علم کمک می‌کند.
آنچه که در بحث تولید علم حائز اهمیت است، این است که نویسندگان تلاش می‌کنند مقالات خود را در مجلاتی منتشر کنند که در موسسه تامسون رویترز یا سایر موسسات نمایه‌سازی، نمایه ‌شوند زیرا این امر به شناخته شدن نویسندگان در سطح جهانی کمک شایانی می‌کند. همچنین بدلیل اعتبار چنین مجلاتی در سطح جهانی، مقالات نمایه شده در مجلات این گونه پایگاه‌ها بخت استفاده و در نتیجه دریافت استناد بیشتری داشته و به افزایش نمایانی و اثر‌گذاری مقاله در پیشبرد علم جهانی منجر می‌شود (بالابان،2012).

2-1-3. شاخص های کمی و کیفی علم
متخصصان علم سنجی برای سنجش علم از دو شاخص مطلق تعداد تولیدات و تعداد استنادها استفاده می‌کنند و شاخص‌های دیگری مانند عامل اثرگذاری، درصد مدارک استناد شده، ضریب تاثیر و غیره که از این دو شاخص مطلق مشتق شده‌اند را برای بهبود روند ارزیابی تولید علم معرفی کرده اند.
تولید مقالات در هر کشور می‌تواند نمادی از پیشرفت‌های علمی آن کشور باشد و افزایش مقالات نویسندگان می‌تواند توسعه علمی یک کشور را نوید دهد. اما آن چه اعتبار تولید علم را تصدیق می‌کند کاربرد و اثرگذاری آن در پیشبرد دانش بشری است. شاخص استناد استفاده از اثر و میزان اثرگذاری را نشان می‌دهد زیرا فرض بر این‌ است که نویسندگان به همه آثاری که برای نگارش مقاله استفاده کرده‌اند، استناد می‌دهند. از این رو، با بهره گرفتن از استناد که بوسیله یوجین گارفیلد معرفی گردید، می‌توان به میزان استفاده و اثرگذاری یک مدرک پی برد.

2-1-3-1. استناد
دو واژه ارجاع و استناد معمولا مترادف در نظر گرفته می‌شوند. شاخص استناد به عنوان سنجه پایه برای محاسبه میزان اثر‌گذاری علم در نظر گرفته شده و سنجه‌ای به نسبت کیفی است. در متون تعاریف مختلفی از استناد ارائه شده است. استناد عبارت است از قبول صحت و درستی یک مدرک توسط مدرک دیگر (آقاجانلو ، 1387 به نقل از نرین و همکاران ،‌‌1976). استناد مهم‌ترین شاخص علم‌سنجی است که می‌تواند بیانگر میزان نفوذ و تاثیر علمی یک اثر و نشان‌دهنده اعتبار مقاله باشد. این اعتقاد وجود دارد که آثاری که در حوزه علمی خود موثرتر هستند به دفعات بیشتری مورد استناد قرار می‌گیرند (عباسی و بیگلو ،1390 ).
بررسی متون نشان می‌دهد اگر مقاله ای از نظر کیفی مورد تایید باشد در سایر تحقیقات علمی از آن استفاده شده و در نتیجه میزان استناد به آن افزایش می‌یابد و کم کم در بدنه علم قرار می‌گیرد، اما گروهی از دانشمندان معتقدند حتی اگر مقاله‌ای در مقالات دیگر به نقد کشیده شود نیز به نوعی اهمیت آن مدرک را نشان می‌دهد زیرا بیان ضعف‌ها و کاستی‌های اثر مورد انتقاد نیز می‌تواند از تکرار اشتباهات علمی پیشگیری نموده و در تولید علم جدید تاثیرگذار باشد ( آقاجانلو ، 1387).
گارفیلد (1972) نیز یکی از عملکردهای تعداد استناد مقاله را اثرگذاری علمی نویسنده بیان کرد (بورمن و دانیل، 2008 به نقل از اسمیت،1981). شمار استنادها می‌تواند میزان تاثیر علمی نویسنده را به وی نشان دهند. به این ترتیب نویسنده درخواهد یافت که چه تعداد مدرک او را تایید یا رد نموده‌اند. از سوی دیگر، محقق می‌تواند محققین دیگر در رشته تخصصی خود را شناسایی کند. زیرا بطور معمول کسانی به یک اثر استناد می‌دهند که با آن اثر رابطه موضوعی داشته باشند و بدین وسیله محقق می‌تواند از عناوین مطالعاتی رشته خود آگاه شود. همچنین، این آگاهی به محققین کمک می‌کند از دوباره کاری‌ها و صرف بودجه‌های تکراری پیشگیری کنند (زلفی گل ،کیانی بختیاری ،1387).
بنابراین، استناد به یک مدرک لزوما نشان‌دهنده صحت، درستی و تایید مطالب آن نمی‌باشد و استناد می‌تواند به دلیل انتقاد یا رد روش یا نتایج ارائه شده در مدرک مورد استناد به آن داده شود. همانطور که گارفیلد و ولجامس دورف (1990) در بررسی استنادها به مقاله برونینگ که از مقالات پر استناد در (1980-1988) بود، دریافتند که تنها 10 درصد از استنادها تاییدی بوده و 33 درصد از آنها استنادهای انتقادی بوده و نتایج و روش برونینگ در مقاله‌اش را به زیر سوال برده بودند.

2-1-3-2. انواع استناد در مطالعات تحلیل استنادی
بر اساس هدف تحلیل استنادی، عملکرد‌ها و انواع متفاوتی از استنادها در متون پیشنهاد شده است. بورمن و دانیل (2008) به نقل از گارزن ومرسر (2000) استنادها را با توجه به عملکرد آنها در انگیزه‌های استنادی به چند نوع طبقه‌بندی کردندکه عبارتند از:
استنادهای تاییدی : استناد به آثاری که مدرک استنادکننده آنها را تایید می‌کند و با نظرات یا یافته‌های اثرمورد استناد موافق است. این نوع استناد حاکی از وابستگی دو اثراست. درصد این نوع استنادها در مطالعات استنادی انجام شده حدود 10 تا 90 درصد بدست آمده است.
استنادهای مفهومی : استفاده از تعاریف، مفاهیم و نظریات اثر استنادکننده. درمطالعات رفتار استنادی میزان این استناد حدود 1 تا 50 درصدگزارش شده است.
استنادهای مقایسه‌ای : نویسنده، اثر خود یا آثار دیگران را با اثر مورد استناد مقایسه کرده است یا اثراستناد کننده پشتیبانی علمی برای اثر مورد استناد است. میزان این استناد حدود 5 تا 40 درصدگزارش شده است.
استنادهای مقطعی/فرضی : در این نوع استناد نویسنده به دانش فرض شده در یک اثر تاریخی اشاره می‌کند یا به این دلیل استناد می‌دهد که دانش موجود در اثر استنادکننده را دانشی عمومی فرض می‌کند یا به اثر مورد استناد به عنوان اثر پیشکسوت پیشین ادای احترام می‌کند. میزان این استناد حدود 5 تا 50 درصدگزارش شده است.
استناد به روش‌شناختی : استناد به روش استفاده از مواد، تجهیزات، فنون عملی و ابزار، روش های تحلیل و فرآیندهای به کار رفته در اثر مورداستناد، استناد به روش‌شناختی نامیده شده‌ است. میزان این استناد حدود 5 تا 45 درصدگزارش شده است.
استنادهای تکذیبی (انتقادی) : در این نوع استناد، اثر استنادکننده به بحث درباره برخی جنبه‌های اثر مورد استناد پرداخته و آنها را مورد پرسش قرار می‌دهد. به این ترتیب، استنادگر نکات مورد انتقاد را تصحیح کرده یا تنها به ارزیابی منفی اثر مورد استناد اکتفا می‌کند. میزان این استناد حدود 1 تا 15درصدگزارش شده است.
انواع استنادهای ذکر شده در متون مختلف، بر اساس بررسی‌های محققان مختلف شناسایی شده‌اند اما استناد می‌تواند گوشه‌ای از اهمیت اثر مورد استناد را نشان دهد و عوامل زیادی بر میزان استناد در جوامع علمی اثرگذار است. از جمله عواملی مانند زمان انتشار مقاله، حوزه موضوعی، مجله منتشر کننده، نوع مقاله، مخاطبان مقاله، شهرت نویسنده، در دسترس بودن انتشارات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *